Pasożyty objaw lub organ umiejscowienia:

Gorączka    –   inwazje tkankowe, Malaria: Włośnica, Toxocaroza

Ból brzucha –    Bąblowiec, Glistnica, Pełzakowica, Owsica, Tasiemczyca, Trichurioza, Lamblioza, Przywry,

Zespół drażliwego jelita – Lamblioza, Glistnica, Trichuroza, Tasiemczyca, Węgorek, Tęgoryjec

Biegunka – Lamblioza, E Colli, Salmonella, Glistnica, Trichurioza, Trichnella Spiralis, Tęgoryjec, Nector Americanus, Wirusy

Anemia, małopłytkowość, zaburzenia krzepnięcia – Tęgoryjec Nector Americanus, Schistosoma, Malaria, Tasiemiec bąblowiec

Powiększenie węzłów chłonnych – Toxoplazmoza, Leiszmania, Trypanosoma, Filaria, Mononukleoza.

Choroby wątroby – Bąblowiec, Glistnica, Toxocara, Schistosoma, Leiszmania trzewna.

Kaszel, duszność, zapalenie oskrzeli – Pneumocysta, Leiszmania Babesia, Toxoplazmoza, Schistosoma, Tasiemce, Nicienie, Chlamydia Pneumonia.

Bóle głowy, zawroty głowy, zapalenie mózgu i opon mózgowych – Toxoplazmoza, Tęgoryjec, Węgorek, Toxocara, Bąblowiec, Przywry.

Bóle mięśni i stawów – jest to reakcja na toksyny pasożytów. Bąblowiec, Węgorek, Tasiemce, Toxoplazmosa, Trichinella.

Zaburzenia widzenia – Toxoplasmoza, Nicienie, Lamblioza, Włośnica, Muszyca oczna, Tasiemce.

Zmiany skórne – Świerzb, Wszawica, Nużeniec ludzki, Leiszmania skórna, Larwa wędrująca skórna.

Podczas testu EAV/EDT (metodą dr Voll’a + Vega testu metodą dr H.Schimmela) otrzymujemy: pełny obraz stanu zdrowia organizmu, wszystkich jego obiegów, układów i narządów (serce, wątroba, nerki, płuca, mózg, śledziona, jelita i in.); informację o stanie układu immunologicznego, diagnozujemy obecność patogenów/parazytów w organizmie, toksyn wszelkiego pochodzenia, obciążeń chemicznych, cywilizacyjnych, emocjonalnych, skażenie metalami ciężkimi i toksycznymi (jak aluminium, powodujące m.in. demencję starczą i Alzheimera), obecność lub braki witamin i minerałów.

Usuwając toksyny i infekcje pasożytnicze, pleśniowe, grzyby, pierwotniaki, ogniska zakaźne w narządach, toksyczne pozostałości po stresie, metabolity oraz metale ciężkie i toksyczne, a także stosując odpowiednią profilaktykę, uwalniamy się od ryzyka chorób cywilizacyjnych (zawałów, nowotworów, nadciśnienia, otyłości, cukrzycy, depresji, bezpłodności).

Zapraszamy na badanie Vega Test do MEDICA FUTURUM Rzeszów